Film i Båstad är en ideell förening sen 2002,  vars uppgift är att visa kvalitetsfilm och arrangera filmanknutna kulturaktiviteter. Vi vill väcka intresset för film hos barn och gamla, där en särskild utmaning är att förmå ungdomar att se film på bio. Vi vill visa att film inte bara är ett lustfyllt tidsfördriv, utan att den kan vara en alarmerande väckarklocka i aktuella frågor, både som dokumentär och fiktion, och att den kan vara ett instrument för att skapa debatt och engagemang och ge kunskap. Film i Båstad är huvudman för Lilla Filmfestivalen.

Vill du bli medlem i Film i Båstad? Det kostar 100 kronor och du får förtur att köpa Filmkort till Filmklubben, får information om aktiviteter, inbjudningar till extravisningar, möjlighet till förköp av biljetter i olika sammanhang  och förpresentation av programmet till Lilla Filmfestivalen m.m.

Sätt in 100:- på bankgiro 5369-8775 och tänk på att ange ditt namn och din e-postadress.

Kontakt: info@lillafilmfestivalen.se

STYRELSE:

Ordförande: Mats Tjernberg (Tel: 0705 27 23 89)

Vice ordf: Gert Håkan Ericsson (Tel: 0708 58 57 95)

Sekreterare: Petra Carlsson

Kassör: Åsa Johnsson

Arkiv: Hannes Gerhard

Anki Santesson

Stefan Lindvall

Johan Persson

Föreningens stadgar.

 Verksamhetsberättelse