Årets filmfestival ställs in

Sedan Lilla Filmfestivalen i Båstad startades av Bo Widerberg för 20 år sedan har den varit mycket uppskattad av både filmare och publik, men i år ser vi – styrelsen för Föreningen Film i Båstad och festivalens konstnärliga ledare, Emma Gray Munthe – ingen möjlighet att under rådande omständigheter alls genomföra någon filmfestival. Det är med tunga hjärtan vi därför beslutat oss för att ställa in.  

För oss, liksom för andra ideellt arbetande kulturföreningar, handlar allt om samverkan. I vårt fall i första hand mellan föreningen, Båstads kommun (som äger Scala Bio, där festivalen ägt rum i alla år) och biografarrendatorn Biografteatern Fågel Blå AB/Ulf Berggren. Samarbetet med den senare har dessvärre stadigt försämrats sedan han själv avgick som festivalens konstnärlige ledare 2014.

Trots att det i kontraktet mellan kommunen och Biografteatern Fågel Blå AB fastställs att vi som förening har rätt att bedriva filmfestival på Scala Bio dagarna runt månadsskiftet juli/augusti, har det varit en kamp om datum och antal dagar. Båstads kommuns uppmaning till Berggren att acceptera de traditionella festivaldagarna har helt ignorerats. Orimliga ekonomiska krav har framförts, belopp på tre gånger Berggrens egen årshyra har nämnts för att vi ska få tillträde till biografen. Oresonliga mail och ren mobbning av styrelsemedlemmar har nu förekommit under hela vintern – och nyligen kom så beskedet från Berggren att det ”inte finns någon plats för Lilla Filmfestivalen 2-6 augusti”.

Våra konstnärliga ambitioner och möjligheter att genomföra festivalen har skjutits i sank, årets inbjudna gäster och filmer har fått avbokas. Vår förhoppning och förväntan är att Båstads kommun med kraft ställer sig bakom Lilla Filmfestivalen när de omförhandlar hyreskontraktet för Scala Bio – och att vi kan komma tillbaka i full sving 2018.

Med tunga hjärtan,

Styrelsen för Föreningen Film i Båstad och Lilla Filmfestivalens konstnärliga ledare Emma Gray Munthe.

För frågor, kontakta oss på info@lillafilmfestivalen.se eller 0727 18 40 96.

 

Bo Widerberg 1930-1997 Fšrfattare Regissšr 1963 Inspelningen av Bo Widerbergs film Kvarteret Korpen