Vad ska hända framöver?

Som filmklubbsmedlemmarna vet tvingade pandemins utveckling under hösten oss att ställa in visningen av den sista filmen. Av samma kända anledning ställde filmklubben in aktivitet under våren 2021. Filmälskarna i Båstad har dock kunna trösta sig med den fina service som Scala Biografen ger med möjligheten till Jukebox-visningar.

Styrelsen har inte helt avfärdat möjligheten till en filmfestival i augusti 2021. Som alla förstår är det dock i nuläget, april 2021, omöjligt att veta om det kommer att kunna bli av.

Goda nyheter.

Vi har ett filmklubbsprogram för hösten 2020! Eftersom vårens visningar abrupt fick brytas efter fyra filmer, har vi sparat filmen Mysteriet Henri Pick till i höst. Den får sällskap av ytterligare fyra filmer. Självfallet iakttar vi restriktioner och rekommendationer för att undvika smitta.

Vi säljer bara 30 kort till varje föreställning men utökar med en föreställning på torsdagsvisningarna 14.30. Genom att vi endast säljer en tredjedel av platserna kan vi hålla ordentliga avstånd. Vi kan också ordna in- och utpassage genom den nedre dörren så att trängsel undviks.
Kort till en kostnad om 250 kr säljs i Bokhandeln med start måndag den 21:a september.  Varje film visas torsdagar 14.30, 17.00 och 19.30 samt lördagar kl 16.00.

Här följer datum och trailers (klicka på namnet):

24 och 26 september:

Mysteriet Henri Pick


8 och 10 oktober:

Scheme birds


22 och 24 oktober:

Charter


5 och 7 november:

Mjölkkriget


 19 och 21 november:

La belle époque


Det blev ingen Lilla filmfestival 2020 på grund av covid-19.

Nu ser vi fram emot 25-årsjubileum nästa år, 2021!


Filmvåren 2020!

Vad tyckte ni om hösten 2019:s filmklubbsfilmer?

Inte oväntat var det Cold War som fick högst poäng men alla fick bra omdömen. Den som skilde ut sig var den sista, Favourite. Den fick flera låga poäng men också många 4:or och 5:or.

Nytt för våren 2020 var att torsdagsvisningarna startar klockan 17.00 och 19.30. Alltså tidigarelagda en halvtimma.

Filmerna presenteras utförligare här »

30 januari och 1 februari: Woman at War

13 och 15 februari: Tre kvinnor

27 och 29 februari: Helan & Halvan

12 och 14 mars: Gud finns, hennes namn är Petrunya

26 och 18 mars: Mysteriet Henri Pick

Vi säljer kort på Bokhandeln för medlemmar i filmföreningen lördag 11 januari och till övriga från måndag 15 januari.

Priset är som tidigare 300:- kr för fem filmer.