Filmvåren 2020!

Först en återblick på förra säsongens filmklubbsfilmer

Inte oväntat var det Cold War som fick högst poäng men alla fick bra omdömen. Den som skilde ut sig var den sista, Favourite. Den fick flera låga poäng men också många 4:or och 5:or.

Nytt för i år är att torsdagsvisningarna startar klockan 17.00 och 19.30. Alltså tidigarelagda en halvtimma.

Filmerna presenteras utförligare här »

30 januari och 1 februari: Woman at War

13 och 15 februari: Tre kvinnor

27 och 29 februari: Helan & Halvan

12 och 14 mars: Gud finns, hennes namn är Petrunya

26 och 18 mars: Mysteriet Henri Pick

Vi säljer kort på Bokhandeln för medlemmar i filmföreningen lördag 11 januari och till övriga från måndag 15 januari.

Priset är som tidigare 300:- kr för fem filmer.