Verksamhetsberättelse

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
 • Föreningens syfte framgår av stadgarna. Föreliggande redovisning avser föreningens femtonde verksamhetsår. Verksamheten består av Vuxenfilmklubb, föreläsningar/diskussioner, arrangemang av andra kulturaktiviteter med filmanknytning samt Lilla Filmfestivalen.
 • Medlemmar
 • Föreningen hade vid årets slut 299
 • Medlemsavgift m m

Medlemsavgiften har under året varit 100:- kronor. Abonnemanget har kostat 250:- kronor till Vuxenfilmklubben.

 • Styrelse
 • Ordinarie
 • Per Nordangård, ordf. vald t o m 2016
 • Gert-Håkan Ericsson, vo, vald t o m 2016
 • Lena Göranson, vald t o m 2016
 • Ann-Christin Santesson, vald t o m 2017
 • Petra Carlsson, sekreterare, vald t o m 2017
 • Suppleanter
 • Joakim Karlsson, vald t o m 2016
 • Åsa Johnsson, kassör, vald t o m 2016
 • Magda Funke-Sjöborg, vald t o m 2017
 • Stefan Lindvall, vald t o m 2017

 

 • Adjungerade
 • Emma Gray Munthe

 

 • Ordförande väljs på 1 år. Övriga ordinarie ledamöter liksom suppleanter väljs på 2 år. ”Saxning” tillämpas. Suppleanter närvarar vid styrelsemöten. Adjungerade kallas in vid behov.

 

 • Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten.
 • Revisorer
 • Sven-Olof Bengtsson, vald t o m 2016
 • Johan Persson, vald t o m 2016
 • Ingmar Holgersson, suppleant, vald t o m 2016
 • Valberedning

       Bodil Henningsson, sammankallande, vald t o m 2016

 • Lina Andréasson, vald t o m 2016
 • Magda Funke-Sjöborg, vald t o m 2016
 • Program

Vuxenfilmklubben: Fem filmer visades vid tre visningstillfällen per film, torsdagar och lördagar under vårsäsongen och fem filmer vid tre visningstillfällen per film, torsdagar och lördagar under höstsäsongen. Under våren visades ”Wild Tales”, ”Miraklet i Viskan, ”Love and Mercy”, ”Dheepan” och ”Gud bor i Bryssel”. Under hösten ”Speglingar”, ”Idol”, ”Moln över Sils Maria” , ”The Best Offer” och ”Dottern”.

 

 

Lilla Filmfestivalen fyllde i år 20 år och hölls under fem dagar, den 3-7 augusti, och hade som tema ”Ansikten”. Inte minst för Bo Widerbergs förmåga att fånga skådespelarnas ansikten med sitt speciella naturliga ljus. Under Emma Gray Munthes andra år som konstnärlig ledare fylldes Scalas duk med många uttrycksfulla ansikten. Det blev detta jubileumsår extra mycket fokus på Widerberg och hans filmgärning. Thommy Berggren och Kalle Boman var två av hans vänner och medarbetare som berättade om sina minnen och egna upplevelser av att filma med Widerberg. Även Stina Ekblad, Reine Brynolfsson, Melinda Kinnaman, Johan Widerberg och Sven Wollter kom och gav skådespelarglans till festivalen, där ”Elvira Madigan”, ”Ormens väg på hälleberget” och ”Mannen från Mallorca” var de tre Widerberg-filmer som visades. Årets Widerbergstipendiat blev filmfotograf Ita Zbroniec-Zajt, som bland annat filmat ”Yarden”.

Festivalen invigdes pampigt med mingel och skumpa och därefter visades ”He who gets slapped”, Victor Sjöströms första film i USA som nyrestaurerats. Filmen ackompanjerades av livemusik av The Gas Giants, bestående av Will Gregory, Tony Orrell och Ross Hughes, som bland annat spelat med BBC:s konsertorkester.

Det blev därefter, som sig bör, en mix av spelfilm, dokumentärer, kortfilm, klassiska filmer och smygpremiärer. Andra gäster var Amanda Kernell, som visade utdrag och berättade om den pågående inspelningen av sin film ”Sameblod”; 2014 års Widerberg-stipendiat Sara Broos, som visade sin dokumentär ”Speglingar”; Hogir Hirori, som vi fick möta under festivalens frukostfilm, ”Flickan som räddade mitt liv” vilken följdes av samtal i samarbete med Svenska kyrkan i Båstad. Flera unga kortfilmare besökte festivalen och visade sina filmer. Se separat program! Festivalen var ett samarrangemang med Film i Skåne och Båstads Kultur- och Fritidsnämnd.

 

 

 • Övriga aktiviteter:
 • Filmåret inleddes med besök på Göteborg Filmfestival i slutet av januari, där styrelsen botaniserade bland spelfilmer och dokumentärer. Bland annat fick vi se premiärvisningen av Sara Broos dokumentär ”Speglingar”, som vi senare visade på Lilla Filmfestivalen.
 • Inför sommarens filmfestival bjöd vi den 8 juni in våra medlemmar till release av festivalprogrammet på Bokhandlargården, där vi firade Bo Widerbergs födelsedag och Film i Båstads 20-år med bubbel och jordgubbstårta (Widerbergs favorit) som dukades upp på innergården. Möjlighet gavs för medlemmar att förhandsboka biljetter. En aktivitet som gav några nya medlemmar. Emma Gray-Munthe stod för presentationen av programmet.
 • Medlemsinformation/Nyhetsbrev
 • E-postadress: info@filmibastad.se. Postadress: Film i Båstad c/o Per Nordangård, Stensåvägen 12, 269 39 Båstad. Under året har flera medlemsbrev gått ut via nätet med program och filminfo för att informera om kommande filmer och arrangemang. För att hålla administrationskostnaderna nere sänds medlemsinformationen ut via mejl till medlemmar som angett sådan adress och brevledes till övriga. Vår hemsida uppdateras regelbundet: se Föreningen har även en facebook-sida.
 • Medlemsförmåner
 • Nyhetsbrev med tips om olika filmbegivenheter och annat intressant.
 • Köp av abonnemang till Vuxenfilmklubben erbjuds viss tid innan försäljning till allmänheten börjar. Information om Lilla Filmfestivalens repertoar och förköpsmöjligheter före allmänheten samt inbjudan till olika event. Medlemskap till Lilla Filmfestivalen ingår.
 • Sponsorer m m
 • Båstad kommun har bidragit med 36.000: kronor till Lilla Filmfestivalen samt disponerandet av kulturstrateg Helen Steinlein. Scala Bio disponeras utan kostnad. Film i Skåne, samproducent till Lilla Filmfestivalen, har bidragit med 60000:- kronor och Svenska Filminstitutet med 15.000.-.
 • Dessutom bidrog Film i Skåne med 10.000:- kronor till ”Bo Widerberg-stipendiet till unga filmare”, som i år var på totalt 40 000:- kronor. Till stipendiet har även ABF bidragit med 10.000:- kronor, , Svenska Filminstitutet med 5.000.-,Båstad kommun med 5 000:- kronor och Film i Båstad med 10.000:-kronor.
 • Övriga sponsorer och samarbetspartners för Lilla Filmfestivalens genomförande var Pensionat Enehall, Graffagården, Bjäre Bokhandel, Sparbanken Öresund och Bjäre Kraft.
 • Bjäre Bokhandel är föreningens kansli och står för abonnemangs- och biljettförsäljning, information och medlemsadministration.
 • Ekonomi
 • Föreningen är registrerad som ideell förening med organisationsnummer 839401-1566. Föreningen är momspliktig. Bankgiro nr 5369-8775 (Sparbanken Öresund). Lilla Filmfestivalen gick med förlust med 38.447:- Styrelsen föreslår att årets resultat -45.400 kronor överförs till ny räkning.
 • Båstad den 19 februari 2017
 • Per Nordangård Gert-Håkan Ericsson
 • Lena Göranson Ann-Christin Santesson
 • Petra Carlsson