VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

Föreningens syfte framgår av stadgarna. Föreliggande redovisning avser föreningens sextonde verksamhetsår. Verksamheten består av Vuxenfilmklubb, föreläsningar/diskussioner, arrangemang av andra kulturaktiviteter med filmanknytning samt Lilla Filmfestivalen.

Medlemmar

Föreningen hade vid årets slut 117 medlemmar.

Medlemsavgift m m

Medlemsavgiften har under året varit 100:- kronor. Abonnemanget har kostat 300:- kronor till Vuxenfilmklubben.

Styrelse

Ordinarie

Per Nordangård, ordf. vald t o m 2017 Gert-Håkan Ericsson, vo, vald t o m 2018 Lena Göranson, vald t o m 2018 Ann-Christin Santesson, vald t o m 2017 Petra Carlsson, sekreterare, vald t o m 2017

Suppleanter

Joakim Karlsson, vald t o m 2018
Åsa Johnsson, kassör, vald t o m 2018 Magda Funke-Sjöborg, vald t o m 2017 Stefan Lindvall, vald t o m 2017 Hannes Gerhard, vald t o m 2018

Adjungerade

Emma Gray Munthe

Ordförande väljs på 1 år. Övriga ordinarie ledamöter liksom suppleanter väljs på 2 år. ”Saxning tillämpas. Suppleanter närvarar vid styrelsemöten. Adjungerade kallas in vid behov.

Styrelsen har under året haft 9 protokollförda möten och 5 icke protokollförda möten.

Revisorer

Sven-Olof Bengtsson, vald t o m 2017
Johan Persson, vald t o m 2017
Ingmar Holgersson, suppleant, vald t o m 2017

Valberedning

Lisbeth Almgren, sammankallande, vald t o m 2017 Lina Andréasson, vald t o m 2017
Margareta Bengtsson, vald t o m 2017

Program

Vuxenfilmklubben: Fem filmer visades vid tre visningstillfällen per film, torsdagar och lördagar under vårsäsongen, och fem filmer vid tre visningstillfällen per film, torsdagar och lördagar under höstsäsongen. Dessutom visades två filmer i serien Doc Lounge, i samarbete med Biblioteket, under våren och två filmer under hösten. Doc Lounge-filmerna ingick i filmklubbsabonnemanget. De båda vårfilmerna var ”The Promise” och ”The Grown-Ups”. I filmklubben visades ”Läkaren på landet”,

”Kollektivet”, ” Agnus Dei”, ”Angry Indian Goddesses” och ”Indignation” under våren. Höstens filmklubbsfilmer var ”Frantz”, ” En väldig vänskap”, ”Vad döljer du för mig”, ”The Salesman” och ”Ingenjör Andrés luftfärd”. Höstens Doc Lounge-filmer var Dolphin Man” och ”Little Yellow Boots”.

Lilla Filmfestivalen tvingades tyvärr att ställas in. Styrelsen i Föreningen Film i Båstad hade inte möjlighet att genomföra en filmfestival så som skett under 20 år. Skälen till beslutet berodde på bristande samverkan från arrendatorn av biograf Scala, dvs Biografteatern Fågel Blå AB och Ulf Berggren, som inte upplät biografen under de planerade festivaldagarna, 2-6 augusti.

Övriga aktiviteter:

Filmåret inleddes med besök på Göteborg Filmfestival i slutet av januari, av några i styrelsen som botaniserade bland spelfilmer och dokumentärer. Inför överlämnandet av utmärkelsen ”Treasures of European Film Culture” som delas ut av EFA, European Film Academy, som i år utsett Hovs hallar till mottagare, bjöds några ur styrelsen in för ett planeringsmöte med kommunen, för att bolla idéer om filmvisningar och föreläsningar i samband med ceremonin som hölls ute vid naturreservatet den 20 oktober. I samband med Doc Lounge-filmerna som visats vår och höst, har föreningen stått för vissa kringarrangemang som servering av fika, inbjudan av föreläsare m.m. Exempelvis kom fridykaren Helen Rekke från Båstad och berättade om sina upplevelser kring fridykningens magiska värld inför visningen av ”Dolphin Man”. Vi hjälpte också till med gratisvisningen av den kultförklarade spelfilmen ”Det stora Blå”, som visades på biblioteket helgen före visningen av dokumentärfilmen om fridykaren Jacques Mayol – ”Dolphin Man”.

Medlemsinformation/Nyhetsbrev

E-postadress: info@lillafilmfestivalen.se  Postadress: Film i Båstad c/o Per Nordangård, Stensåvägen 12, 269 39 Båstad. Under året har flera medlemsbrev gått ut via nätet med program och filminfo för att informera om kommande filmer och arrangemang. För att hålla administrationskostnaderna nere sänds medlemsinformationen ut via mejl till medlemmar som angett sådan adress och brevledes till övriga. Vår hemsida uppdateras regelbundet: lillafilmfestivalen.se Föreningen har även en facebook- sida.

Medlemsförmåner

Nyhetsbrev med tips om olika filmbegivenheter och annat intressant.
Köp av abonnemang till Vuxenfilmklubben erbjuds viss tid innan försäljning till allmänheten börjar Information om Lilla Filmfestivalens repertoar och förköpsmöjligheter före allmänheten samt inbjudan till olika event. Medlemskap till Lilla Filmfestivalen ingår.

Sponsorer m m

Båstad kommun har bidragit med 36.000:- kronor till planeringen av Lilla Filmfestivalen samt disponerandet av kulturstrateg Helen Steinlein.
Bjäre Bokhandel är föreningens kansli och står för abonnemangs- och biljettförsäljning, information och medlemsadministration.

Ekonomi

Föreningen är registrerad som ideell förening med organisationsnummer 839401-1566. Föreningen är momspliktig. Bankgiro nr 5369-8775 (Sparbanken Öresund). Styrelsen föreslår att årets resultat: 18.499:- kronor överförs till ny räkning.

Båstad den 2 mars 2018

Per Nordangård Gert-Håkan Ericsson

Lena Göranson Ann-Christin Santesson

Petra Carlsson